Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Bản tin Khoa học công nghệ và đời sống , ngày 5 tháng 7 năm 2019
-Xét duyệt 12 đề tài, dự án KH&CN
-Xử lý nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh
-Chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho đoàn viên, thanh niên
-Nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ Semi Biofloc
-Triển vọng nuôi sò huyết trong vuông tôm
4,327
05.07.2019