Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 10 tháng 08
-Đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
-Thống nhất về cách hiểu, cách làm trong kiểm soát TTHC.
-Những mong muốn của người dân khi làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất.
-Hiệu quả từ việc lắp camera giám sát ở Đầm Dơi.
3,348
10.08.2017