Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 10 tháng 10
-Sở TT&TT sử dụng hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử.
-Sở Khoa học và Công nghệ không có hồ sơ chậm trễ.
-Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình phát sinh 203 hồ sơ.
-Huyện Năm Căn khắc phục sau kiểm tra.
-Cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho ngư dân.
-Chủ tịch UBND huyện Thới Bình hẹn lại ngày trả lời đến khán giả.
-Trả lời thư khán giả.
3,897
11.10.2017