Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 10 tháng 11
- Sở GT&VT tổ chức đối thoại doanh nghiệp.
- Thí điểm thành lập Phòng CCHC trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
- LĐLĐ tỉnh giải quyết hồ sơ trên phần mềm VIC
- Ngọc Hiển rút ngắn thời gian cho giải quyết TTHC
- Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.
4,963
10.11.2017