Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 10 tháng 12
-Đơn vị cấp xã vẫn còn nhiều hồ sơ giải quyết trễ hạn.
-Thái độ phục vụ Nhân dân tại xã Biển Bạch Đông đã được cải thiện.
-Công bố 100% TTHC lĩnh vực ngoại vụ.
-TTHC lĩnh vực LĐ–TB&XH được giải quyết kịp thời.
-Dừng ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ.
-Thông tin đến khán giả.
4,157
10.12.2017