Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 20 tháng 10
-BHXH rút ngắn số giờ giao dịch TTHC xuống còn 49 giờ.
-Sở TN&MT công khai 104 TTHC.
- Sở GD&ĐT tăng cường thực hiện CCHC.
-Tìm câu trả lời về sự bất cập trong thu tiền đầu năm có sự chênh lệch.
-Công tác CCHC ở huyện Cái Nước từng bước được nâng chất.
3,974
20.10.2017