Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 20 tháng 12
-Nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự hài lòng cho Nhân dân.
-Chú trọng giải quyết hồ sơ nhanh gọn, tránh gây phiền hà.
-Ban Dân tộc tỉnh thực hiện đạt 13/13 kế hoạch CCHC đã đề ra năm 2017.
-UBND thị trấn Năm Căn tăng cường kiểm tra CCHC.
-Thông tin đến khán giả.
-Giảm mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
4,077
20.12.2017