Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày 31 tháng 08
-Quy định mới về chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng.
-Sở Giao thông vận tải có nhiều đổi mới hoạt động ngay từ đầu năm.
-Bất cập trong khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
-Sông Đốc hướng đến nền hành chính hiện đại.
-Trần Văn Thời có nhiều đột phá cải cách nền hành chính.
5,027
31.08.2017