Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Kiểm soát thủ tục hành chính ngày10 tháng 09
-Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
-CCHC ở Thới Bình chưa nhiều đổi mới.
-CCHC còn nhiều vấn đề cần khắc phục ở xã Hồ Thị Kỷ.
-BHXH Cà Mau nói về bất cập khám bệnh bằng thẻ BHYT.
5,449
11.09.2017