Camau tv

Thời sự tổng hợp
Báo Cà Mau - Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết phối hợp truyền thông
(CMO) Nhằm cụ thể hóa các mặt công tác tuyên truyền về giáo dục - đào tạo trên Báo Cà Mau, sáng nay, ngày 1/3,sở GD và ĐT tỉnh Cà Mau phối hợp với Báo Cà Mau tổ chức ký kết ghi nhớ giao ước phối hợp truyền thông trên Báo Cà Mau giai đoạn 3 năm từ 2021 - 2023.
387
01.03.2021