Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Bảo vệ tôm nuôi mùa nắng nóng
-Giá thức ăn tăng
-Giá tôm sú giảm
-Bảo vệ tôm nuôi mùa nắng nóng
-Năm 2019, phấn đấu giảm 844 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo
-Nông dân xã Lý Văn Lâm thu hoạch vụ dưa hấu nghịch mùa
-Trồng màu trong nhà lưới cho lợi nhuận cao
3,834
25.04.2019