Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH Cà Mau: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
-Sáp nhập BHXH TP. Cà Mau về BHXH tỉnh Cà Mau
-Từ ngày 1/1/2020 thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử
-Năm 2020: Mức mới về hưởng lương hưu hàng tháng
-BHXH Cà Mau: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
-Quy định hưởng chế độ bảo hiểm lao động
-Tham gia BHXH bao lâu thì được hưởng BH thất nghiệp?
2,692
30.12.2019