Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH: Hoàn thành cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
- Hoàn thành cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
- Chi trả kịp thời chế độ, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021
- Chi trả 1 lần 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH
- Hỏi đáp chính sách BHXH
806
04.01.2022