Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH huyện Trần Văn Thời: Tập trung phát triển mới đối tượng tham gia BHXH
- Tập trung phát triển mới đối tượng tham gia BHXH
- Kết nối, tích hợp thông tin BHXH, BHYT vào thẻ CCCD gắn chip
- Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
- Hỏi đáp chính sách BHXH
1,080
23.02.2022