Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH tỉnh Cà Mau: Khắc phục vướng mắc khám chữa bệnh bằng CCCD có gắn chip
- Khắc phục vướng mắc khám chữa bệnh bằng CCCD có gắn chip
- Ngành BHXH Việt Nam triển khai mô hình khung theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015
- Toàn tỉnh có trên 21.300 người tham gia BHXH tự nguyện
- Hỏi đáp chính sách BHXH
768
15.06.2022