Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH tỉnh Cà Mau: Khó khăn trong phát triển người tham gia BHYT
- Khó khăn trong phát triển người tham gia BHYT
- Nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng về thực hiện chính sách BHYT
- Tìm giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT
- Hỏi đáp chính sách BHXH
517
03.08.2022