Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH tỉnh Cà Mau: Năm Căn sụt giảm số người tham gia BHYT, BHXH
- Năm Căn sụt giảm số người tham gia BHYT, BHXH
- Trên 99% học sinh, sinh viên tham gia BHYT
- Lương hưu luôn được điều chỉnh phù hợp
- Hỏi đáp chính sách BHXH
467
18.05.2022