Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH tỉnh Cà Mau: Những thành tựu ấn tượng
-Phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus corona
-Quyền lợi về BHYT khi lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng
-Tăng cường kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT năm 2020
-BHXH tỉnh Cà Mau: Những thành tựu ấn tượng
3,162
12.02.2020