Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH tỉnh Cà Mau: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến từng hộ dân
- Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến từng hộ dân
- Ký kết quy chế hợp tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT
- Hỏi đáp chính sách BHXH
449
13.07.2022