Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
BHXH tỉnh Cà Mau: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trong trường học
- Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trong trường học
- Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân
- Tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
- Hỏi đáp chính sách BHXH
578
10.05.2022