Camau tv

Cà Mau / 7
Cà Mau:Gia hạn thêm thời gian được phép lưu thông qua cầu Cà Mau
(CMO)Do trong quá trình thi công, sửa chữa cầu Cà Mau gặp điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi nên đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ hoàn thành công trình theo kế hoạch đưa ra. Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo sở GTVT liên quan đến việc gia hạn thời gian tạm ngưng xe lưu thông qua cầu Cà Mau.

851
02.09.2019