Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Cà Mau kiểm soát, ngăn chặn dịch tả heo châu Phi và tôm càng đỏ xâm nhập
-Khẩn cấp khoanh vùng, diệt ngay tôm càng đỏ
-Tăng cường mọi biện pháp phòng dịch tả heo châu Phi
-Kiểm soát mua bán thịt heo để chặn bệnh tả heo châu Phi
-Kỳ vọng vụ hè thu
- Nông dân gắn bó với cây chuối trên vùng đất phèn
4,174
25.05.2019