Camau tv

Cà Mau / 7
Cà Mau: ngập trong biển nước
(CMO)Hôm nay, ngày 4/1/2019, do ảnh hưởng từ cơn bão số 1 nên mưa xuất hiện trên diện rộng và kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.
2,082
04.01.2019