Camau tv

Cà Mau / 7
Cà Mau: Ngày thứ 2 thi THPT quốc gia diễn ra nghiêm túc
(CMO)Sáng nay, Cà Mau có 4.010 thí sinh đăng ký dự thi môn thi Khoa học tự nhiên, với 173 phòng thi. Trong đó, có 3.864 thí sinh đăng ký dự thi cả bài thi; 99 thí sinh chỉ đăng ký dự thi môn thành phần Hóa học và Sinh học; 28 thí sinh chỉ đăng ký môn Vật lý và Hóa học; 16 thí sinh chỉ đăng ký môn Vật lý; 2 thí sinh chỉ thi môn Hóa học và 1 thí sinh chỉ đăng ký môn Vật lý và Sinh học.
1,315
26.06.2019