Camau tv

Phòng Chống Thiên Tai
Cà Mau oằn mình trước thiên tai | Kỳ 2: Cuộc chiến chưa hồi kết
(CMO) Dù đã rất nỗ lực, song với nguồn lực có hạn, nên hạ tầng phục vụ công tác phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai luôn diễn biến phức tạp và khó lường. Điều này đồng nghĩa cuộc chiến giữa một bên là sức người, một bên là thiên nhiên ngày một khắc nghiệt, vẫn chưa có hồi kết.
276
08.09.2022