Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Cà Mau phòng dịch tả heo châu Phi từ xa
-Cà Mau phòng dịch tả heo châu Phi từ xa
-14.812 tỷ đồng dư nợ tín dụng theo Nghị định 55
-Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm tôm hữu cơ
-Nhân rộng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn
-Diêm dân vào vụ thu hoạch muối
-Ổn định thu nhập nhờ trồng ổi lê Đài Loan
4,989
25.03.2019