Camau tv

Cà Mau / 7
Cà Mau: Tịch thu, tiêu hủy 72kg thịt heo chưa qua kiểm dịch
(CMO)Các ngành chức năng huyện Trần Văn Thời vừa phát hiện 72kg thịt heo không có dấu kiểm dịch đang được bày bán tại Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời.
1,023
30.07.2019