Camau tv

Cà Mau / 7
Cà Mau: Trái nhàu rớt giá thê thảm
(CMO)Trước đây trái nhàu rất sốt giá, thậm chí thương lái mua cả trái già lẫn non. Mức giá thường dao động thường từ 10 ngàn đồng đến 15 ngàn đồng/kg, có lúc đỉnh điểm lên đến 18 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay giá thu mua trái nhàu tươi chỉ còn chỉ từ 3 ngàn đồng một ký.
811
14.10.2019