Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Cần xây dựng chương trình, dự án KHCN quy mô lớn
-Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cua Cà Mau
-Cần xây dựng chương trình, dự án KHCN quy mô lớn
-Dưa lưới vào Co.opmart Cà Mau
2,760
15.04.2021