Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân
-Chi trả hơn 2.700 tỷ đồng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
-Hơn 700 doanh nghiệp được phê duyệt tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất
-Ngành BHXH tổ chức phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở
-BHXH tỉnh Cà Mau tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật
-Cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân
-Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động
-Hỏi - đáp chính sách.
553
15.05.2020