Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời, đúng quy định
- Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời, đúng quy định
- Tăng mức đóng BHXH tự nguyện theo chuẩn nghèo mới
- Vận động tái tục BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình
- Hỏi đáp chính sách BHXH
629
19.01.2022