Camau tv

Cải cách hành chính
Chuẩn hóa thông tin thuê bao di động theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(CMO) Để đảm bảo kết nối đồng bộ thông tin thuê bao di động với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, Văn phòng Chính Phủ và Bộ TT&TT vừa có yêu cầu 100% thuê bao hiện có của các nhà mạng có thông tin thuê bao trùng khớp CSDLQG về dân cư; toàn bộ thuê bao phát triển mới phải đối soát qua CSDLQG về dân cư. Đồng thời, đến ngày 15/3/2023 phải đảm bảo 100% thuê bao có thông tin trùng khớp với CSDLQG về dân cư.
242
13.03.2023