Camau tv

Thời sự tổng hợp
Chương trình mùng 3 Tết Canh Tý 2020
-Tết ở “ngôi làng đặc biệt”
-Tâm tình của những bác sĩ không có tết
-Vui xuân không quên nhiệm vụ
-Góp sức xây dựng quê hương
-Trên chiếc ghe hàng Tết
2,264
25.01.2020