Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Chuyên đề Đồng hành cùng nhà nông“Trái ngọt” từ ứng dụng công nghệ, sáng chế mới vào sản xuất
-Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tái cơ cấu ngành thuỷ sản
-Thức ăn nuôi tôm tăng giá
-Hiệu quả trồng khóm trên bờ bao vuông tôm
-Thu nhập ổn từ nghề quay chậu
-Máy bóc vỏ tôm khô giúp tăng năng suất sản xuất
-Khi “diêm dân” làm “kỹ sư”
-Thuần hoá cá thòi lòi
2,114
25.03.2021