Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Chuyển đổi số ngành BHXH
-Chuyển đổi số ngành BHXH
-Tạo mọi thuận lợi để người dân đóng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện
-Khám chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19
-Hỏi - đáp chính sách
1,788
13.08.2021