Camau tv

Tiêu điểm
Chuyện ở lớp học “đặc biệt”
(CMO) Năm học mới 2020-2021 lại rộn ràng. Nhưng với điều kiện cụ thể, vẫn còn những lớp học dạng “đặc biệt” hiện hữu Đó là những lớp ghép 2 khối lớp. Và tại các lớp này, chỉ một bục giảng nhưng có 2 thầy cô cùng đứng lớp để dạy các em học sinh của 2 lớp. Sau đây, là những ghi nhận của chúng tôi tại 1 trong những lớp học như thế.
1,697
28.09.2020