Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp
-Tổng đàn gia cầm tăng trên 6% so cùng kỳ năm 2018
-Tôm nguyên liệu tăng giá
-Giá cá bổi tăng, người nuôi phấn khởi
-U Minh: Chuối xiêm rớt giá
-Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
-Hiệu quả từ sản xuất lúa hữu cơ
-Thu hàng trăm triệu từ nuôi gà nòi ta

4,044
25.11.2019