Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Cùng nông dân vượt khó, làm giàu
Chuyên đề Đồng hành cùng nhà nông hôm nay sẽ là những ghi nhận của chúng tôi về hành trình vượt khó, làm giàu của nông dân huyện Trần Văn Thời nhờ quỹ hỗ trợ nông dân. Và trong nhiệm vụ đồng hành cùng nhà nông Cà Mau có những vụ mùa bội thu còn phải kể đến Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoạt động của trung tâm này. Thông tin về giá cả nông sản và nông vụ sẽ khép lại chuyên đề.
-Cùng nông dân vượt khó, làm giàu
-Nỗ lực cung ứng nhiều giống lúa chất lượng cho nông dân
-Thông tin giá cả thị trường và nông vụ
4,044
25.09.2018