Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Cùng xã Phú Thuận xây dựng nông thôn mới
(CMO)Vừa qua, nông dân xã Phú Thuận, huyện Phú Tân có vụ mùa bội thu từ 3 mô hình: nuôi tôm và cua kết hợp; nuôi tôm sú quảng canh cải tiến và nuôi cua bán thâm canh 2 giai đoạn trong ao đất cho thu hoạch từ 30 triệu đồng/hécta/con nước. Đây là các mô hình được chuyển giao kỹ thuật từ dự án của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).
6,712
16.03.2020