Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động BHYT học sinh, sinh viên
-Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động BHYT học sinh, sinh viên
-Khám chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT trước dịch bệnh Covid-19
-Bổ sung một đối tượng được tham gia BHXH bắt buộc
-Hỏi – đáp chính sách bảo hiểm
1,428
27.08.2021