Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Đa dạng hoá sản phẩm từ con tôm
-Dịch tả heo châu Phi tái phát
-Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt trên 100 triệu USD
-Người nuôi cá bổi trước nỗi lo về giá
-Nỗ lực giảm thiệt hại hè thu do ảnh hưởng mưa giông
-Đa dạng hoá sản phẩm từ con tôm
-Thu nhập ổn định từ nuôi dê
2,370
25.09.2020