Camau tv

đại đoàn kết
Đại đoàn kết: Đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022
- Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và vinh danh, tri ân người có công
- Đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2022
- Trao tặng 190 triệu đồng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)
- Bàn giao 230 căn nhà “Đại đoàn kết”
491
31.07.2022