Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Đảm bảo cuộc sống khi về già từ BHXH tự nguyện
-Cà Mau có 81.169 người tham gia BHXH
-Miễn đóng BHYT 8 tháng cho người lao động, doanh nghiệp ảnh hưởng Covid-19
-Đảm bảo cuộc sống khi về già từ BHXH tự nguyện
-Cấp tối đa 3 tháng thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính
-Hỏi đáp đưa chính sách vào cuộc sống
1,669
21.06.2021