Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Đảng bộ Sở KH&CN Cà Mau: Dấu ấn 1 nhiệm kỳ
(CMO) Với tiêu đề “Kỷ cương, Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo”, Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ra sức thi đua lập thành tích Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
5,522
29.05.2020