Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Đầu tàu cho các mô hình sản xuất hiệu quả
-Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ địa phương
- Cung ứng trên 13 ngàn cây giống
-Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại Cà Mau
3,703
29.10.2019