Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách an sinh
- Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách an sinh
- Cảnh giác tin nhắn nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN
- Tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT trên ứng dụng VssID
- Hỏi đáp chính sách BHXH
1,065
01.12.2021