Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Để nghành hàng gỗ khẳng định vị thế
-Chỉ mới bán 4,5 hecta, gần 2/3 diện tích rừng trồng của gia đình nhưng ông Nguyễn Phúc Nghiệp đã thu về hơn 700 triệu đồng, con số mà từ trước đến nay người dân trong lâm phần chưa hề nghĩ đến.
-Không riêng gia đình ông nghiệp mà kể từ khi được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp u minh hạ hỗ trợ vốn, kỹ thuật kê liếp trồng rừng thâm canh kinh tế gia đình của nhiều hộ tại tiểu khu 003, liên tiểu khu sông trẹm đã thay đổi rất rõ.
3,621
25.06.2018