Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Để vụ sản xuất mới thành công
-Gieo sạ được trên 3.000 hécta lúa hè thu
-Gỗ bị tắc đầu ra
-Thu nhập ổn định từ bắt ốc len
-Nông dân đau đầu vì ốc đinh
-Khó xoá nạn khai thác trái phép giống thuỷ sản
-Vào vụ sản xuất
-Nuôi chim trĩ: Ít tốn công thu nhập cao
2,883
25.06.2020