Camau tv

Cà Mau Toàn Cảnh
Đồng bào Công giáo Cà Mau giữ trọn đức tin
(CMO) Tỉnh Cà Mau hiện có trên 22 ngàn đồng bào Công giáo, phân bổ đều khắp các địa bàn với 19 cơ sở tôn giáo. Thời gian qua, đồng bào giáo dân luôn nêu cao tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, “phúc âm giữa lòng dân tộc”, không ngừng vươn lên, đóng góp sức mình cho sự phát triển của quê hương.
383
25.12.2021