Camau tv

Cà Mau Toàn Cảnh
Đồng bào Khmer trên quê hương Cà Mau
(CMO) Cộng đồng người Khmer đã gắn bó lâu đời trên quê hương Cà Mau. Trong quá trình bảo vệ, dựng xây và phát triển địa phương, người Khmer đã có những đóng góp hết sức to lớn. Cùng với chính sách dân tộc ưu việt của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của người Khmer Cà Mau không ngừng chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
673
07.09.2021